De Waal staat al jaren bekend om haar specialisme op het gebied van voortstuwen en manoeuvreren. De werkzaamheden van de machinefabriek in Werkendam bestaan voor het grootste deel uit het bouwen van stuurwerkinstallaties, algemene scheepsreparaties en hydrauliekservice. Maar De Waal doet echter meer. Marco de Waal: “Vanuit de industrie krijgen we regelmatig de vraag om speciale producten te machineren; van het draaien van een kleine flens tot grote bijzondere projecten.” Dankzij het uitgebreide machinepark, inclusief grote kotterbank, kan de klant dus ook voor speciale projecten terecht bij De Waal.

Roeren, stuurwerken, seals; dat je hiervoor bij De Waal terecht kunt is inmiddels wel bekend. Naast productie, afbouw, reparatie en de scheepsliften kunnen klanten bij de afdeling Special Projects ook terecht voor andere, bijzondere projecten. Zo maakt De Waal alles van staal en wordt er volop gemachineerd met de verspaningsmachines voor de industrie en de aannemerij. Dit gebeurt vaak direct van de tekening maar regelmatig verzorgt De Waal ook de engineering.  

Special projects
Een van de speciale projecten die De Waal verricht heeft, was bijvoorbeeld de machinale bewerking van grote scharnieren voor een splijthopper. Arie de Koning, verantwoordelijk voor de projectbegeleiding en werkvoorbereiding in de machinefabriek: “Wij kregen de gietstukken aangeleverd en die hebben we vervolgens bewerkt in onze machinefabriek.” 

Daarnaast werkt De Waal regelmatig voor een bekend ingenieursbureau- en kraanleverancier in Werkendam. “Hiervoor bewerken wij onder andere de heiblokken op de kotterbank. Ze worden gevlakt en de gaten worden opnieuw op maat gemaakt. Af en toe komt er ook een makelaar, het bovenste deel van een kraan, die bewerkt moet worden. Daar maken wij dan bijvoorbeeld het gatenpatroon in.” Deze kraanleverancier wilde tevens een pedestal kraanconstructie hebben voor op de wal. Ook die heeft De Waal geleverd. De speciale projecten zijn veelal bedoeld voor de weg- en waterbouwwereld. Arie: “We verbussen bijvoorbeeld ook de pompen voor hogedruk pompwagens. We kotteren de gaten uit en plaatsen er nieuwe slijtbussen in.”

Offshore
De Waal verricht regelmatig werk voor de offshore business. Denk daarbij aan constructies voor windmolenparken. “Dan gaat het meestal om het aanpassen van onderdelen die zijn bedoeld voor het plaatsen of weghalen van grote buizen voor windmolens op zee. In onze machinefabriek kunnen wij de onderdelen die op de een of andere manier niet helemaal goed zijn, aanpassen”, aldus Arie.

Unieke kotterbank
De Waal verricht regelmatig werkzaamheden voor bedrijven in de omgeving van Werkendam. “Wij hebben zo’n groot machinepark dat we veel kunnen. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel grote kotterbank, waarvan er maar enkele in Nederland zijn”, vertelt de projectbegeleider. Kotteren is het omgekeerde van draaiwerk. Dankzij de beweegbare kotteras in combinatie met een verplaatsbare tafel kunnen er grote, complexe werkstukken en objecten aan alle kanten bewerkt worden. Snel en precies! 

“Wij hebben hem destijds aangeschaft omdat we steeds grotere roeren gingen bewerken. Zo’n kotterbank is in de omgeving van Werkendam ideaal. Het is mooi dat wij elkaar kunnen ondersteunen als Werkendamse bedrijven. Wij kunnen immers ook bij hen terecht als dit nodig is”. 

Meer weten over de special projects van De Waal, neem snel een kijkje op onze website. Geen vraag is ons te gek. De Waal pakt alles aan!

www.dewaalbv.nl