De meeste binnenvaartondernemers weten wel dat zij hun kinderen vanaf drie jaar aan boord kunnen onderwijzen. Toch wil Anita van Laren, directeur van de stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK) benadrukken dat het belangrijk is dat ouders hun kind tijdig inschrijven. “Ouders moeten beseffen dat we er zijn, dat de LOVK samen met hen educatief partner is en dat we ervoor zorgen dat een kind probleemloos kan doorstromen naar groep 3 van de basisschool.” 

Het hoofdkantoor van de LOVK is sinds januari 2018 gevestigd aan het Papeterspad in Dordrecht, in het pand waarin ook de ligplaatsschool het Zwanejong zit. “Het werkt hier zo fijn,” aldus Anita. “We kunnen hier met meer dan twintig personen vergaderen, het hele mentoraat zit dan hier.” Met trots geeft ze een rondleiding door het pand, waar naast kantoorruimte tevens plek is voor de complete onderwijsleerpakketten. Er is een speciale ruimte waar alle instructieboeken, werkbladen en materialen opeengestapeld liggen in kasten. “We hebben hier alles in huis.” 

Passend onderwijs
De onderwijsleerpakketten zijn ontwikkeld door de LOVK en het onderwijs is afgestemd op kinderen die met hun ouders meevaren op een schip. “We leveren ook passend onderwijs; voor kinderen die moeite hebben met leren, maar ook voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. Het pakket VoorSprong is bedoeld voor peuters en het pakket VoortVarend voor kleuters.” LOVK regelt tevens de arrangementen die nodig zijn als een kind extra hulp nodig heeft op de basisschool. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw digitaal leerlingdossier ‘VarenderWijs’ dat volgens Anita geheel AVG-proef is. “Ouders, leerkrachten en mentoren werken bij ons intensief samen en met dit nieuwe systeem kunnen de ontwikkelingen van het kind op de voet gevolgd worden.” Die betrokkenheid van ouders is volgens Anita enorm belangrijk. “Als zij betrokken zijn bij het leerproces, dan zijn ze gemotiveerd om het goed te doen. Wij leveren volleerde juffen en meester af,” vertelt ze met een lach. 

Spek op de botten
Een schipperskind mag meevaren aan boord tot zijn zevende jaar. Dan krijgt het kind te maken met twee pittige stappen; het gaat naar de basisschool aan de wal en vaak naar een internaat. “Het is een grote overgang en juist daarom is het fijn als het kind wat extra spek op de botten heeft als het gaat om onderwijs,” vindt Anita. Ouders vinden het lesgeven aan boord volgens haar vaak heel leuk om te doen. “We werken met thema’s en daarbij wordt ingespeeld op wat er in het gezin speelt. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s feest, Sinterklaas of Kerst maar ook aan eten en drinken. Het laatste thema is ‘naar school’.”

Innoveren
De LOVK innoveert en is continu in beweging. “We blijven met onze doelgroep meebewegen, we bestaan en zijn gezond; dat willen we ouders graag laten weten. Zij spelen immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind; de onderbouw is de basis van alles en daarom is goed onderwijs zo belangrijk. Dat is precies wat wij bieden met onze onderwijsleerpakketten,” aldus Anita. “Het is belangrijk dat ouders vroegtijdig inschrijven bij de LOVK zodat we optimaal kunnen inspelen en voorbereiden op de begeleiding die nodig is in elke specifieke situatie.”