Jikke van Terwisga-Zwaga is sinds 1 september de nieuwe coördinator van het Steunpunt Binnenvaart en ze heeft er veel zin in. “Natuurlijk, het liefst zou je wensen dat het niet nodig is. Als binnenvaartondernemer krijg je bijvoorbeeld nog steeds te maken met instanties die niet weten wat varen is. Plannen en varen is lastig, dat blijft altijd”. Jikke vindt het een uitdaging om mensen te helpen, vanuit het hart. 

Na het bericht over de beëindiging van de activiteiten van het Steunpunt Binnenvaart, is vanuit Koninklijke BLN-Schuttevaer een actie gestart om het Steunpunt in stand te houden door te voorzien in de financiering van de activiteiten. Een aantal organisaties heeft zo voor de duur van vijf jaar een financiering toegezegd. Het voorbestaan is zo tot en met 2025 verzekerd. Het bestuur gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om te zorgen dat de activiteiten ook daarna nog kunnen worden voortgezet. Met Jikke worden de werkzaamheden vanuit het Steunpunt Binnenvaart na vijftien jaar onverminderd voortgezet. 

Trots
Jikke neemt het roer over van Lilian van Hiele, die het Steunpunt vanaf het begin in 2005 heeft bemenst en inhoudelijk handen en voeten heeft gegeven. Jikke: “Lilian heeft het geweldig gedaan, voor haar is het ook best moeilijk om los te laten. Zij heeft dit Steunpunt opgebouwd en een groot netwerk opgebouwd. Ik ben heel trots op haar. Het is jammer dat ze vanwege het coronavirus eigenlijk een beetje met stille trom is vertrokken. In augustus hebben Lilian en ik twee dagen overleg gehad, waarbij alles is overgedragen. Nieuwe cliënten kunnen vanaf nu bij mij terecht”. 

Geboren en getogen
De nieuwe coördinator van het Steunpunt Binnenvaart kent de sector van binnenuit. “Ik ben geboren en getogen op een schip. Mijn ouders hadden een klipperaak, die later is omgebouwd tot een zeilende klipperaak. Samen met mijn man heb ik ook bijna 32 jaar gevaren. Sinds februari van dit jaar hebben we ons schip verkocht en zijn we aan de wal gaan wonen. Naast het varen ben ik ook altijd actief geweest in verschillende besturen. Zo zat ik bijvoorbeeld in het LOVT-bestuur, in de oudercommissie van internaten, in de Raad van Toezicht van de Stichting Meander-Prokino en in de MR op scholen. Lilian kende ik van het LOVT, uit de tijd dat zij nog journaliste was”. Ook bij het LOVT hield Jikke zich zo nu en dan al bezig met hulpvragen. “Er waren weleens zorgen over een gezin of kind, of zaken die extra aandacht nodig hadden. In dat geval wilde ik graag helpen, dat ligt nu eenmaal in de aard van het beestje”, vertelt Jikke. “Toen ons schip net verkocht was, heb ik weleens als gekheid gezegd; zo’n functie als Lilian heeft, dat lijkt mij ook wel wat”. Inmiddels is deze gekkigheid waarheid geworden. 

Netwerk
Het grote netwerk dat Lilian door de jaren heen heeft opgebouwd is volgens Jikke enorm belangrijk. “Je hebt elkaar echt nodig, de hulpvragen lopen immers enorm uiteen. Van gezinnen die te maken krijgen met overlijden of ziekte tot de iets simpelere hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij belastingzaken, het aanvragen van parkeervergunningen of andere geldzaken. Het is een fulltime baan. Op de eerste dag van mijn officiële aantreden als coördinator kreeg ik om negen uur ’s ochtends al een belletje met een complexe hulpvraag. Ik kon gelijk aan de slag”.

Jikke is telefonisch bereikbaar via 06 2330 43 22 (ook via WhatsApp).

Het e-mailadres van het steunpunt blijft ongewijzigd:
info@steunpuntbinnenvaart.nl. Jikke is tevens te bereiken via
jikke@steunpuntbinnenvaart.nl.

Website:
www.steunpuntbinnenvaart.nl