Er is vijf jaar van bedenken en ontwikkelen aan vooraf gegaan, de drie hoofdrolspelers deden dat achter de schermen. Nu is het moment om Vemasys (Vessel Management System) te presenteren. Eén platform dat is ontwikkeld door en voor de binnenvaart.

Het platform is er, de on-board navigatiehardware is er, het kantoor aan de Antwerpse haven is er, ondertussen staan vijftien enthousiaste medewerkers te popelen. Tijd voor het officiële startschot!

Bezoekers aan de beurzen in Antwerpen en Gorinchem hebben al kennis kunnen maken met Vemasys. Uit die ervaringen is gebleken dat het platform zo veelzijdig is dat het zich niet één-twee-drie laat uitleggen. Daarom trappen we in BM af met een introductie in grote lijnen. In volgende edities gaan we dieper in op de verschillende onderdelen en modules die Vemasys beschikbaar stelt.

Eerst maar eens de drie hoofdrolspelers voorstellen. Dat zijn Tony Ameryckx (CEO), Fabian De Wachter (CFO) en Raoul Urlings (CTO). Anders gezegd: Tony heeft de algemene leiding, Fabian beheert de financiën en Raoul verzorgt de technische aspecten. Zij doen het ondertussen niet meer alleen, maar met een team van ingenieurs, ontwikkelaars, ondersteunende personeelsleden en verkopers om zich heen. Samen staan ze garant voor een professioneel systeem waar alle partijen in en rondom de binnenvaart gebruik van kunnen maken. 

De naam van Fabian De Wachter is waarschijnlijk het meest bekend bij de lezers. Hij is namelijk een vooruitstrevend binnenvaartondernemer en eigenaar van Vera Cruz Shipping. Daar vaart onder meer sinds 2017 het koppelverband Vera Pax dat nu al voldoet aan de Stage V normen.

Digitalisering is nú
Woordvoerder Raoul Urlings schetst een beeld van de ontwikkelingen in de binnenvaart, die de afgelopen jaren snel zijn gegaan. “Motoren worden digitaal aangestuurd, de brandstofpeilstok is vervangen door een digitale meter en de naald van het kompas is ingewisseld voor een digitaal apparaatje dat uiterst nauwkeurig werkt. Verder heeft dataroaming voor de mobiele telefoon de communicatie in de binnenvaart een grote dienst bewezen. Het momentum is er om al deze digitale evoluties aan elkaar te koppelen en dat is nu net waar Vemasys dé sleutelrol speelt.”

Vemasys is een binnenvaartmanagingplatform (zeg maar CRM op en rond het water) voor de volgende stap. Raoul Urlings: “Het schokkende is dat schippers vaak talloze telefoontjes naar hun opdrachtgever moeten plegen om nu precies te weten wat er verwacht wordt en waar ze moeten zijn. Eveneens opvallend is dat de administratieve rompslomp steeds complexer wordt. Je zou bijna vergeten dat er ook nog gevaren moet worden. En tot slot doet de wetgeving er flinke schep bovenop, want op het water gelden ook regels en verplichtingen.” 

“Deze pijnpunten waren voor ons dé reden dit platform op te richten. Wij willen absoluut geen bevrachter worden, maar wel de informatie bieden en samenbundelen waarmee de hele binnenvaartmarkt slimme dingen kan doen.”

Vemasys is hierbij faciliterend en biedt drie geautomatiseerde oplossingen:
– Administratieve controle
– Operationele efficiëntie
– Naleving van de regelgeving

In een reeks verdere artikelen laten we u stap voor stap kennismaken met deze geautomatiseerde oplossingen.

Autonoom
Een tweede pijler onder Vemasys is de doorgedreven ontwikkeling van slimme hardware ten behoeve van semiautonoom en autonoom varen. Raoul: “Wij delen niet het idee dat volledig autonoom varen in het volgende decennium al een reële optie is. Er blijven nog altijd mensen nodig. Dat neemt niet weg dat we het varen véél makkelijker kunnen maken. Daarom hebben we sinds vijf jaar, en dat blijven we doen, alle AIS-data binnen Europa opgeslagen. Hiermee kunnen we niet alleen de ideale vaarweg laten zien op een waterwegenkaart en optimalisaties van terminalverkeer doorvoeren, maar ook data analyseren om op de meest ideale manier een sluis in en uit te varen.

De beschikbare en groeiende data worden continu geanalyseerd om routeoptimalisaties door te voeren, aankomsttijden bijzonder nauwkeurig te voorspellen en dankzij de on-board navigatiehardware alle gaten in het AIS-netwerk opvullen. Binnenkort leest u in BM hierover alle details.

Energietransitie
Een derde punt is de energietransitie. Hier speelt Vemasys eerder een passieve rol. Raoul: “We volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling en ondersteunen de industrie met onze data. We hebben al partnerships met bedrijven die motoren ontwikkelen en onderhouden.”

Fabian De Wachter kent de praktijk vanuit zijn eigen vaarervaring maar al te best en maakt zelf gebruik van de voordelen van Vemasys. “Het gaat om het met elkaar verbinden van de wensen van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers. Dat kan alleen door informatie te delen. Wij zorgen ervoor dat we partijen met elkaar kunnen verbinden.”